Inschrijvingen

Inschrijven voor een wedstrijd kan op de volgende manieren :
- Ter plaatse tot 1 uur voor aanvang van de wedstrijd !!!
- Of via de manieren die hieronder staan

Inschrijven bij Moonen Johan op telf : 0479/58.30.81 of mail : inschrijvingen@vissersvrienden.be

Bij afwezigheid mag er altijd een bericht ingesproken worden op de voicemail en wordt u
terug gecontacteerd met bevestiging van inschrijving.

Anuleren van een wedstrijd !!!!

De dagen voor een wedstrijd:
kan je steeds anuleren op het nummer dat hierboven vermeld staat.


 

 Belangrijk !!!

Inschrijvingen via mail
- zijn pas geldig als u een bevestigingsmail heeft teruggekregen dat u ingeschreven bent.
- Mailen kan 24/24 u en 7 op 7

Inscrhijvingen via telefoon of sms :
- sms inschrijf : is pas geldig als u een bevestigings sms terug ontvangen hebt.
- Telefonisch : Bij afwezigheid kan u een berichtinspreken op de voicemail.
**Vermeld duidelijk uw naam (namen voor bak aan bak) die deelnemen,
** Vermeld duidelijk welke wedstrijd u wil deelnemen en datum.
** Vermeld ook duidelijk uw telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.